fbpx

Esittelyssä: Janne Pirhonen

Olen Pirhosen Janne, 32-vuotias maanmittausalan osaaja. Harjoittelin elämän alkeita 20 vuotta Kymenlaakson seudulla ja sieltä tie vei koulutuksen perässä pääkaupunkiseudulle ja nykyään veroni maksan Helsinkiin. Urheilu on lähellä sydäntä ja sieltä ammennan työelämään vastapainoa. Luonnossa liikkuminen ja kalastus ovat myös minulle tärkeitä harrastuksia, joista koen saavani erittäin paljon hyvää energiaa.

Kauanko olet ollut mittausalalla ja millaisia työmaita olet työurasi aikana tehnyt?

Olen työskennellyt alalla noin 13 vuoden ajan ja opiskelin maanmittausinsinööriksi matkan varrella. Työuraani maanmittauksen parissa on mahtunut monenlaisia työmaita pienistä isoihin ja infrasta talopuoleen. Rata- ja väylätyömaat ovat myös tulleet enemmän tai vähemmän tutuiksi työurani aikana. Vahvin osaaminen ja kokemuspohja sijoittuu talo- ja inframittauksien maailmaan.

MittausGroupille perustettiin pääkaupunkiseudulle oma rakennusmittausyksikkö, jonka vetäjänä aloitit. Miksi talopuolelle erikoistunut yksikkö perustettiin ja millaisia palveluita yksiköltä saa? 

Pääkaupunkiseudulla on rakennettu paljon ja tullaan rakentamaan jatkossakin. Me MittausGroupina haluamme olla osana auttamassa pääkaupunkiseudun rakentamista omalla laadukkaalla työpanoksellamme. Meiltä saa ammattitaitoisia mittausalan osaajia rakennuttajien tarpeisiin. Tuomme uuden yksikön myötä markkinoille laatuseurantaan panostavan ja ammattimaisen palvelun asiakkaiden käyttöön rakennustyömaille. Ammattitaitoisen henkilöstön lisäksi meillä on käytössä erikoistoiminnallisia työkaluja esimerkiksi laserkeilaimia ja ilmakuvauskoptereita, joiden avulla pystymme vastaamaan monipuolisemmin asiakkaan tarpeisiin perinteisen takymetrimittauksen lisäksi.

Millaista osaamista talonrakennusmittaukset vaativat mittaajalta? 

Hyvä asenne ja oppimisen halu on mielestäni ne tärkeimmät tukipilarit yleisesti ottaen mittaajalla. Rakennusmittaukset vaativat myös rauhallisuutta, tarkkaavaisuutta ja sujuvaa kommunikointia projektin muiden osapuolten kesken. Näiden ominaisuuksien lisäksi on toki oltava ammattitaitoa työn suorittamiseen ja tarvittava pohjakoulutus. Sinun ei tarvitse olla talotieteen professori ollaksesi hyvä rakennusmittaaja, mutta sinun tulee ymmärtää kokonaiskuvallisesti talonrakennusvaiheet ja niiden vaade mittauksien näkökulmasta. Kaikki tämä koulutetaan meillä mittaajalle ja varmistetaan valmius työskentelyyn rakennuskohteissa, jonka jälkeen asiakas saa laadukasta mittauspalvelua.

Mitkä ovat Mittausgroupin vahvuudet rakennusalalla?

MittausGroupista on kasvanut fuusioitumisen johdosta Suomen johtavimpia mittausalan yrityksiä ja meille on erittäin tärkeää, että pystymme tuottamaan laadukasta mittauspalvelua asiakkaallemme. Varmistuaksemme laadukkaasta mittauspalvelun tarjonnasta, suoritamme laadunvalvontaa yrityksen sisäisesti ja tarjoamme monipuolisesti koulutuksia henkilöstöllemme. Tämän lisäksi olemme säännöllisesti yhteydessä asiakkaan projektijohdon kanssa ja tiedustelemme projektin etenemisestä. Näin luomme asiakaskontaktia, jossa tiedonkulku on jouhevaa puolin ja toisin. Nämä arvot ovat ensisijaisen tärkeitä meidän uuden pääkaupunkiseudun rakennusyksikön toimintamallissa.

Ota yhteyttä Janne Pirhoseen pääkaupunkiseudun rakennusmittausasioissa!

Janne Pirhonen
PK-seutu
+358 40 860 4399
janne.pirhonen@mittausgroup.fi