fbpx

Esittelyssä: Tuomo Toivanen

Olen Tuomo Toivanen, 34-vuotias puuseppä, kartoittaja sekä viimeisimmältä koulutukseltani maanmittausinsinööri. Harrastuksiin kuuluu pääsääntöisesti metsästys ja kalastus, kesäisin tulee käytyä pyöräilemässä ja rullaluistelemassa.

Mikä on toimenkuvasi ja miten päädyit MittausGroupin riveihin?

Mittaustyönjohtaja. Mittaustöitä olen tehnyt heinäkuusta 2018. Ensin Koillis Mittauksen riveissä ja MittausGroupille siirryin yritysjärjestelyjen kautta syksyllä 2021.

Mikä on palkitsevaa työssäsi?

Kyllähän mittaustöissä palkitsevinta on töiden monipuolisuus, sekä mahdollisuus käyttää omaa järkeä työtehtävissä ja töiden suunnittelussa.

Erikoisosaamisalueesi? Mitä tehdessä olet parhaimmillasi?

Erikoisosaamisalueeksi ei ole oikein muodostunut yhtä tiettyä osa-aluetta, vaan kaikki vastaan tulleet työtehtävät on tullut suoritettua.

Mieleenpainuvin tai mielenkiintoisin MittausGroupin työmaa?

Monessa on mukana oltu viimeisen 4 vuoden aikana ja paljon erilaisia työtehtäviä on suoritettu. Mieleenpainuvin työmaa on Kemin kaivos, joka on mittausteknisesti täysin oma maailmansa.

Minkä työmaan kimpussa olet tällä hetkellä?

Tällä hetkellä toimin vastaavana mittaustyönjohtajana Kemin maanalaisessa kaivoksessa.

Minkälainen olisi unelmaprojektisi?

Varsinaista unelmaprojektia ei ole, vaan jokainen projekti voidaan lukea osaltaan unelmaprojektiin. Jokaisella projektilla on niin sanottuja ”helppoja” ja ”vaikeita” tehtäviä, yleensä helpot voi tehdä aivot narikassa, mutta vaikeissa joutuu käyttämään maalaisjärkeä ja ongelmanratkontaa.

Mikä MittausGroupissa on parasta?

Parasta MittausGroupissa on sen laaja ja kattava tukiverkosto. MittausGroupilta löytyy paljon erinäisiin työtehtäviin erikoistuneita henkilöitä, joilta saa hyvin tietoa ja neuvoja ongelmatilanteissa.