Rakennusmittaukset

Tarjoamme kattavasti rakennushankkeiden mittaukset ja aineistojen käsittelyt suunnitteluvaiheesta valmiin tuotteen loppudokumentointiin. Käytössämme on nykyaikainen takymetri-, laserkeilaus- ja gps-mittauskalusto sekä monipuolinen drone-kalusto ilmakuvauksiin ja mallinnukseen.

Palveluitamme ovat:

  • mittausperusta
  • uav-kuvaukset ja maastokartoitukset
  • laserkeilaukset
  • mallinnukset koneohjausjärjestelmiin
  • rakennusmittaukset
  • seurantamittaukset
  • tiiveys- ja kantavuusmittaukset
  • määrä- ja massalaskennat
  • tarke- ja toteumamittaukset
  • dokumentointi