Ratamittaukset

Tarjoamme kattavasti ratahankkeiden mittaukset ja aineistojen käsittelyt suunnitteluvaiheesta valmiin tuotteen loppudokumentointiin. Käytössämme on nykyaikainen takymetri-, laserkeilaus- ja gps-mittauskalusto sekä monipuolinen drone-kalusto ilmakuvauksiin ja mallinnukseen. Lisäksi käytössämme on mobiiliratavaunu laserkeilauksiin.

Palveluitamme ovat:

 • mittausperusta
 • uav-kuvaukset ja maastokartoitukset
 • laserkeilaukset
 • mallinnukset koneohjausjärjestelmiin
 • ratamittaukset
 • nuotitukset
 • seurantamittaukset
 • tiiveys- ja kantavuusmittaukset
 • määrä- ja massalaskennat
 • tarke- ja toteumamittaukset
 • dokumentointi