Tunneli- ja kaivosmittaukset

Tarjoamme kattavasti tunneli- ja kaivoshankkeiden mittaukset ja aineistojen käsittelyt suunnitteluvaiheesta valmiin tuotteen loppudokumentointiin. Käytössämme on nykyaikainen takymetri- ja laserkeilauskalusto. Lisäksi käytössämme on myös reikäskanneri haastavien kohteiden monitorointiin.

Palveluitamme ovat:

  • mittausperusta
  • laserkeilaukset
  • mallinnukset koneohjausjärjestelmiin
  • tunneli- ja kaivosmittaukset
  • seuranta- ja monitorointimittaukset
  • tiiveys- ja kantavuusmittaukset
  • määrä- ja massalaskennat
  • tarke- ja toteumamittaukset
  • dokumentointi