Väylä- ja siltahankkeiden mittaukset

Tarjoamme kattavasti kaikki infrahankkeiden mittaukset ja aineistojen käsittelyt suunnitteluvaiheesta valmiin tuotteen loppudokumentointiin. Käytössämme on nykyaikainen takymetri-, laserkeilaus- ja gps-mittauskalusto sekä monipuolinen drone-kalusto ilmakuvauksiin ja mallinnukseen.

Palveluitamme ovat:

 • mittausperusta
 • uav-kuvaukset ja maastokartoitukset
 • laserkeilaukset
 • mallinnukset koneohjausjärjestelmiin
 • tie- ja katumittaukset
 • yhdyskuntatekniikan mittaukset
 • silta- ja taitorakenteiden mittaukset
 • seurantamittaukset
 • tiiveys- ja kantavuusmittaukset
 • määrä- ja massalaskennat
 • tarke- ja toteumamittaukset
 • dokumentointi