fbpx

Tie-, väylä-, silta- ja infrahankkeiden mittaukset

Tarjoamme kattavasti kaikki infrahankkeiden mittaukset ja aineistojen käsittelyt suunnitteluvaiheesta valmiin tuotteen loppudokumentointiin. Tien-, sillan- ja maanrakennuksessa vaaditaan ehdottoman luotettavaa mittausta. Tierarakentamisessa mittaustyö vaatiikin erityistä ammattitaitoa. Käytössämme on nykyaikainen takymetri-, laserkeilaus- ja gps-mittauskalusto sekä monipuolinen drone-kalusto ilmakuvauksiin ja mallinnukseen. Nykyaikaiset työkalut yhdistettynä osaaviin mittaajiin takaavat onnistuneen inframittauksen.

Teemme myös massalaskennat ja -mittaukset louhinta-, kaivu-, täyttö- ym. hankkeisiin 3D-Win-ohjelmistoja käyttäen.

Inframittaus: Pystymme auttamaan seuraavissa asioissa:

 • mittausperusta
 • uav-kuvaukset ja maastokartoitukset
 • laserkeilaukset
 • mallinnukset koneohjausjärjestelmiin
 • tie- ja katumittaukset
 • yhdyskuntatekniikan mittaukset
 • silta- ja taitorakenteiden mittaukset
 • seurantamittaukset
 • tiiveys- ja kantavuusmittaukset
 • määrä- ja massalaskennat
 • tarke- ja toteumamittaukset
 • dokumentointi

Kantavuusmittauksilla voidaan osaltaan varmistaa maarakennustöiden onnistuminen. Kantavuusmittauksissa käytämme levykuormituslaitetta ja Loadman-pudotuspainolaitetta.

Levykuormituskokeella testataan helposti ja nopeasti maaperän ja alustan kantavuus ja painuminen.

Kevyellä ja kannettavalla Loadmanilla voidaan tehdä kantavuus- ja tiiviysmittauksia sellaisissakin kohteissa, joihin muut yleisesti käytetyt mittalaitteet ovat liian suuria.

Oli kyse sitten tiemittauksesta, infrasta tai siltamittauksesta, ota yhteyttä!

Kerro millainen työmaa teillä on, me toimitamme teille mitat!