fbpx

Referenser

Vi tillhandahåller mätningstjänster för Finlands största och mest krävande byggnadsprojekt. Till våra kunder hör landets största byggfirmor. Nedan en förteckning över referensprojekt som vi har deltagit i.

Trafikleder, broar och tunnlar

 • Riksväg 4 Toivakka–Vaajakoski
 • Riksväg 4 Kirri–Tikkakoski
 • Riksväg 4, Joutsa–Kanavuori
 • Riksväg 3 Arolampi planskilda anslutning
 • Riksväg 3 Tavastkyro omfartsväg
 • Ring 3, förbättring, Raappavuori–Vandaforsen
 • Ring 3 Backas–Tavastehusleden
 • Ring 3 Nordsjö hamntunnel. Brytning och innermätningar
 • Ring 3, Riksväg 4–Riksväg 7
 • Riksväg 12 Strandtunneln, Tammerfors
 • Riksväg 12 södra ringvägen i Lahtis
 • E18 Åbo ringväg del 2
 • E18 Fredrikshamn–Vaalimaa
 • Ring 1 Stensböle planskilda anslutningar
 • Ring 1 i Kägeludden
 • Förbättring av Österleden, Planerargatans planskilda anslutning
 • Klaukkala omfartsväg
 • Förbättring av Riksväg 9, Orivesi
 • Lillholmens klaffbro, Pargas
 • Riksväg 5 Paimenportti planskilda anslutning, Kotka
 • Västmetron, ett flertal brytningsentreprenader
 • Brytningsentreprenad, Ringbanan
 • Riksväg 1 Lojo–Åbo, tunnlar.

Järnvägar/spårvägar

 • Spårjokern, Helsingfors–Esbo
 • Tammerfors spårvägsallians
 • Tammerfors spårvägsallians del 2, betongkonstruktioner
 • Västmetron
 • Kouvala station, grundlig förbättring
 • Saakoski–Jyväskylä, grundlig förbättring
 • Åbo–Moisio
 • Byte av överbyggnad och växlar på Fredrikshamns bangård
 • Byte av växlar i Kotka hamn.

Projekt med mobil järnvägsvagn

 • Pieksämäki–Suonenjoki, befästning av banan
 • Suonenjoki–Kuopio, befästning av banan
 • Helsingfors gamla metro, spårundersökning och mätningar av det fria rummet
 • Västmetron, spårundersökning, mätningar av det fria rummet och plattformsmätningar
 • Nyslott, granskning av det fria rummet i Kyrönniemi tunnel
 • Granskning av det fria rummet i Kangasvuori tunnel.

Mätningar i anslutning till gatuentreprenader

 • Uppställningsplattans allians, Helsingfors-Vanda flygplats
 • Hannusåker 2, Esbo
 • Gatu- och trafikledsentreprenad i Käinbyområdet, Vanda
 • Förbättring av Tavastvägen, Helsingfors
 • Lamminrahka–Ojala, Kangasala
 • Gatuentreprenad i Hennala, Lahtis
 • Kommunalteknik i Söderkulla, Sibbo
 • Broarna i Kervo centrum.

Övrig infrastruktur och husbyggnad

 • Uppställningsplattans allians, Helsingfors-Vanda flygplats
 • DeepMine, Kemi
 • OutokumpuChrome, gruvmätningar, Keminmaa
 • Brytning av Sulkavuori centralreningsverk, Tammerfors
 • Områdesentreprenad i Nordsjö hamn
 • Fredrikshamn, serverhallen
 • Helsinki Allas Seapool
 • Tornihotellet i Tammerfors
 • Meyer Turku, varvets sammansättningshallar och produktionslinjer
 • Holiday Club Saimaa, badhotell.