fbpx

Byggnadsmätningar

Vi tillhandahåller i stor omfattning mätningar i anslutning till byggprojekt och hantering av material från planeringsfasen till slutdokumenteringen av den färdiga produkten. Vi använder modern totalstation-, laserskanning- och gps-mätningsutrustning samt en mångsidig uppsättning av obemannade luftfartyg för flygfotografering och modellering.

Våra tjänster:

  • mätningsgrund
  • UAV-fotografering och terrängundersökningar
  • laserskanning
  • modellering för maskinstyrningssystem
  • byggnadsmätningar
  • uppföljningsmätningar
  • täthets- och bärighetsmätningar
  • mängd- och massaberäkningar
  • precisionsmätningar och mätningar av utfört arbete
  • dokumentering

Våra mätningstjänster

Mittaus ikoni

Mätningar i trafikleds- och broprojekt

Mätningar i infraprojekt och hantering av material.

Rulla ikoni

Järnvägsmätningar

Vi använder en uppsättning moderna obemannade luftfartyg och mätningsutrustning.

gruvmätningar ikon

Tunnel- och gruvmätningar

Mätningar ända från planeringen till slutdokumenteringen av den färdiga produkten.

Kamera ikoni

Byggnadsmätningar

Omfattande mätningar och dokumenteringar av byggprojekt.