fbpx

Mätningar i trafikleds- och broprojekt

Vi tillhandahåller i stor omfattning alla mätningar i anslutning till infraprojekt och hantering av material från planeringsfasen till slutdokumenteringen av den färdiga produkten. Vi använder modern totalstation-, laserskanning- och gps-mätningsutrustning samt en mångsidig uppsättning av obemannade luftfartyg för flygfotografering och modellering.

Våra tjänster:

 • mätningsgrund
 • UAV-fotografering och terrängundersökningar
 • laserskanning
 • modellering för maskinstyrningssystem
 • väg- och gatumätningar
 • samhällstekniska mätningar
 • mätningar av broar, tunnlar, plattformar och andra konstruktioner
 • kontrollmätningar
 • täthets- och bärighetsmätningar
 • mängd- och massaberäkningar
 • precisionsmätningar och mätningar av utfört arbete
 • dokumentering

Våra mätningstjänster

Mittaus ikoni

Mätningar i trafikleds- och broprojekt

Mätningar i infraprojekt och hantering av material.

Rulla ikoni

Järnvägsmätningar

Vi använder en uppsättning moderna obemannade luftfartyg och mätningsutrustning.

gruvmätningar ikon

Tunnel- och gruvmätningar

Mätningar ända från planeringen till slutdokumenteringen av den färdiga produkten.

Kamera ikoni

Byggnadsmätningar

Omfattande mätningar och dokumenteringar av byggprojekt.