fbpx

Tunnelmätningar

När tunnelbyggande är aktuellt, tar MittausGroup omfattande hand om tunnelmätningar och bearbetning av material från planeringsfasen till slutdokumentationen av den färdiga tunneln.

Vi utför mätningar med bland annat teodolit och laseravståndsmätare. Vi samarbetar också nära med andra involverade parter i projektet för att säkerställa att mätningarna motsvarar tunnelprojektets krav. Vi levererar detaljerade mätningar till kunden i en lättläst form.

Våra tjänster inkluderar bland annat:

  • konstruktion av mätningsgrund
  • laseravståndsmätningar
  • övervaknings- och monitoreringsmätningar
  • täthets- och bärmätningar
  • kvantitets- och massberäkningar
  • plan- och utförandemätningar
  • dokumentation

Tunnelmätningspecialister redo att betjäna

Vårt mätningsteam består av branschens toppexperter med specialkompetens inom olika byggprojekt. Att arbeta i tunnelmiljö kräver att rätt metoder och verktyg väljs för varje arbetssteg, vilket våra experter har gedigen erfarenhet av.

Vi följer alltid säkerhetsföreskrifter och -standarder i mätuppdrag. Eventuella problem löser vi snabbt och effektivt för att säkerställa kvaliteten och smidigheten i arbetet. Som kundorienterad aktör är vi beredda att arbeta långa arbetspass vid behov för att säkerställa att mätningarna blir klara i tid.

Våra mätningstjänster

Mittaus ikoni

Mätningar i trafikleds- och broprojekt

Mätningar i infraprojekt och hantering av material.

Rulla ikoni

Järnvägsmätningar

Vi använder en uppsättning moderna obemannade luftfartyg och mätningsutrustning.

gruvmätningar ikon

Tunnel- och gruvmätningar

Mätningar ända från planeringen till slutdokumenteringen av den färdiga produkten.

Kamera ikoni

Byggnadsmätningar

Omfattande mätningar och dokumenteringar av byggprojekt.